PPS Netwerk Nederland

 

A15 Maasvlakte-Vaanplein

A15 Maasvlakte-Vaanplein
Projectnaam A15 Maasvlakte-Vaanplein
Omschrijving

De A15 is een belangrijke transportas die het Rotterdamse haven- en industriegebied vanaf de Maasvlakte met het (Europese) achterland verbindt. Uitbreiding van de capaciteit op het tracé Maasvlakte-Vaanplein is noodzakelijk vanwege de verwachte groei ten gevolg van toenemende bedrijvigheid in de haven (Maasvlakte) en nieuwbouw van woningen en bedrijven in het omringende gebied. De geschatte projectomvang is circa EUR 1,2 miljard.

Het MaVa-tracé is circa 40 kilometer lang. Hierin wordt de N15 omgebouwd tot autosnelweg, de A15 uitgebreid van 2×2 naar 2×3 en van 2×3 naar 2×5 rijstroken. Ook de ombouw van de knooppunten Benelux en Vaanplein en de bouw van een tweede Botlekbrug zijn onderdeel van het project. Dit in combinatie met de realisatie van doelgroepstroken, dynamisch verkeersmanagement systemen en inpassingmaatregelen.

De nieuwe Botlekbrug krijgt twee doorvaartopeningen van elk circa 90 m en ligt circa 14 m boven het water. Dit is twee keer zo hoog als de huidige brug voor het kruisende weg- en spoorwegverkeer, waardoor de nieuwe brug minder vaak open hoeft. De nieuwe Botlekbrug, die tot 45 m hoogte kan openen, zal een van de grootste beweegbare bruggen in de wereld worden. - Het beheer en onderhoud van de A15, inclusief technische installaties, de bruggen en viaducten, en twee wegtunnels (Botlek en Thomassen).

Het project is inclusief een onderhoudsperiode van 20 jaar. Betaling vindt plaats op basis van geleverde beschikbaarheid van infrastructuur.

De eerste maanden van 2011 werden de eerste voorbereidende werkzaamheden gestart zoals het verkrijgen van vergunningen, het verleggen van kabels en leidingen en het inrichten van werkterreinen. Eind 2011 zijn de eerste, voor bewoners en weggebruikers zichtbare werkzaamheden gestart.”

Het project is aanbesteed via een concurrentiegerichte dialoog

Opdrachtgever Rijkswaterstaat
Opdrachtnemer

 A-Lanes A15: Ballast Nedam, John Laing, Strabag en Strukton

Contractwaarde

Ca. €1.2 miljard

Contractduur

20 jaar

Partners

A-Lanes15 (Ballast Nedam, John Laing, Stabag, Strukton)

Het consortium vindt belangrijke partners in o.a.:

- Croon Elektrotechniek: voor de specialistische Tunneltechnische en Verkeerstechnische Installaties.
- Oranjewoud Ingenieursbureau: voor verkeerskundige analyses.
- Quist Wintermans Architekten: voor het ontwerp van de nieuwe Botlekbrug.

Aangevuld met kennis van juridische, financiële en verzekeringsexperts van respectievelijk Allen & Overy, de tandem BNP Paribas / RebelGroup en Marsh

Welke partijen deden mee in de aanbesteding?

Via Portus (Macquarie, Dura Vermeer, Besix)
A-Lanes15 (Ballast Nedam, John Laing, Stabag, Strukton)
Poort van Europa (BAM, CFE, Vinci)
Optima 15 (DIF, Fluor, Heijmans, VWS)

Oplevering

Eind 2008 is gestart met de aanbesteding. Medio 2011 wordt gestart met de uitvoeringswerkzaamheden en naar verwachting is dit gerealiseerd in 2015.

Beschibaarstelling eind 2015
Eind 2015 is de geplande beschikbaarstelling. Op dat moment gaat ook de onderhoudstermijn van het twintigjarige DBFM-contract in. A-Lanes A15 is verantwoordelijk is voor het volledig ontwerpen en realiseren van het A15 project en voor de financiering en het beheer en onderhoud van alle bestaande en nieuwe infrastructuur. De financiering van het project wordt door A-Lanes A15 verzorgd en is opgebouwd uit circa € 700 miljoen vreemd en eigen vermogen.
Deze aanpak resulteert in optimale levensduurkosten. Alle componenten zijn geïntegreerd in één contract en worden door één en dezelfde partij in onderlinge samenhang ontworpen, gefinancierd, uitgevoerd en beheerd.”

Trajecten

De verbreding van de A15 is in enkele trajecten opgedeeld:

• De verbinding van Rozenburg naar Spijkenisse wordt verbreed van tweemaal twee rijstroken naar tweemaal drie. Op een deel van het traject is de derde rijstrook een zogenaamde ‘plusstrook’. Dat betekent dat die strook alleen open gaat bij grote drukte. De Thomassentunnel krijgt in beide richtingen drie rijstroken.

• De verbinding van Spijkenisse naar Vaanplein wordt verbreed. In beide richtingen komen naast 3 rijstroken op de hoofdrijbaan 2 rijstroken op de parallelrijbaan. Het relatief grote aandeel havengerelateerd verkeer op de A15 krijgt hierdoor op de hoofdrijbaan de mogelijkheid om in een keer door te rijden van haven naar achterland en vice versa. Regionaal verkeer gebruikt de op- en afritten op de parallelbaan.

• Op het Vaanplein worden de verbindingswegen verruimd door de aanleg van nieuwe viaducten. Ook wordt op de A29 vanaf het Vaanplein in zuidelijke richting een rijstrook toegevoegd tot aan de afslag naar de Kilweg, zodat het verkeer hier beter en veiliger kan doorstromen.

• Er wordt een nieuwe Botlekbrug gebouwd, die breder en hoger is met een dubbel aantal rijstroken, een spoorverbinding en een aparte route voor langzaam verkeer. De nieuwe Botlekbrug wordt zo gemaakt dat het scheepvaartverkeer, anders dan in de huidige situatie, van beide kanten tegelijk onder de brug door kan varen. Schepen hoeven daardoor niet op elkaar te wachten. Bovendien wordt de nieuwe brug hoger, waardoor die minder vaak hoeft te worden geopend. Dit betekent dat de brug ook de doorstroom voor het autoverkeer verbetert.”

Opmerkingen

Het project kent een sterke interactie met de te ontplooien activiteiten van de Verkeersonderneming welke zijn gericht op het op niveau houden van de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven.

Website(s)

A-Lanes A15

Klik hier voor een video-interview met projectdirecteur Jaap Zeilmaker