PPS Netwerk Nederland

 

Aankondiging aanbesteding Zuidasdok

Aankondiging aanbesteding Zuidasdok
Projectnaam

Aankondiging aanbesteding Zuidasdok

Omschrijving

Als aanbestedende dienst namens de mede-opdrachtgevers ProRail en de gemeente Amsterdam kondigt Rijkswaterstaat de aanbesteding voor Zuidasdok aan. Het project Zuidasdok omvat de A10 (gedeeltelijk ondergronds brengen en de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer), de ontwikkeling van de station Amsterdam Zuid tot openbaarvervoerterminal en de inrichting van de openbare ruimte. De waarde van het project is begroot op circa 1 miljard euro en de gunning ervan is beoogd in het tweede kwartaal 2017.

Integrale projectaanpak
Zuidasdok is een uniek project. Op een relatief klein oppervlak dat bovendien zeer intensief gebruikt wordt door autoverkeer, OV en andere weggebruikers, vindt een ingrijpende bereikbaarheidsverbetering plaats. Er is gekozen voor een integrale projectaanpak omdat de verschillende werkzaamheden als gevolg van de beperkte ruimte en functionele samenhang onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Dit besluit is genomen na zorgvuldige afweging van alternatieven zoals het opknippen in meerdere percelen. Vanwege de substantieel langere bouwtijd en veel hogere kosten zijn deze opties verworpen ten gunste van de integrale projectaanpak.

Capaciteit
Voorafgaande aan de aankondiging van deze aanbesteding is een uitgebreid voortraject doorlopen, waarin onder andere de markt is geconsulteerd over de beoogde omvang van deze opdracht. Daaruit kwam naar voren dat er voldoende belangstelling bestaat bij marktpartijen om (als combinatie) in te schrijven.

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Opdrachtnemer
Contractwaarde

1 miljard euro

Contractduur
Contractvorm

D&C
Er is gekozen voor een Design en Construct contract zodat optimaal de expertise van de markt benut kan worden. De opdrachtnemer kan dan – binnen de grenzen van het programma van eisen van de opdrachtgever stelt – optimale oplossingen bieden. In het programma van eisen voor Zuidasdok worden duidelijke eisen gesteld ten aanzien van geluidsoverlast en bouwhinder. Diverse omgevingspartijen hebben hierover meegedacht. De opdrachtnemer wordt uitgedaagd om de beste oplossing te bedenken voor de doorstroming en de bereikbaarheid van het gebied en de gebouwen, het beperken van overlast, slimme bouwlogistiek en een goede vormgeving en inpassing. Hoe meer kwaliteit een partij voor het project weet te creëren, door de beste oplossingen of maatregelen aan te bieden, des te groter de kans dat deze de opdracht krijgt.

Welke partijen deden mee in de aanbesteding
Oplevering

Planning

De dialoogfase van de aanbesteding is gepland in september 2015. Daarin zal in gesprekken met geïnteresseerden uitgebreid gesproken worden over de veelzijdigheid en complexiteit van het project, de beperkt beschikbare ruimte en de vaardigheden waarover de opdrachtnemer zal moeten beschikken. De gunning van de opdracht op basis van EMVI zal naar verwachting in 2017 plaatsvinden, waarna de bouw eind 2017 van start kan gaan. In 2028 is Zuidasdok gereed.