PPS Netwerk Nederland

 

A27/A12: aanpassing Ring Utrecht

A27/A12: aanpassing Ring Utrecht
Projectnaam

A27/A12: aanpassing Ring Utrecht

Omschrijving

Doelen en resultaten
Op de Ring Utrecht komt verkeer samen vanaf de A2, A27, A28, A12 en de gemeentelijke en provinciale wegen. De huidige wegen kunnen dit verkeer niet aan. Tijdens de planstudie Ring Utrecht wordt daarom naar een oplossing gezocht die leidt tot een betere en veilige doorstroming.

Een belangrijke doelstelling van het project is te voorkomen dat de omgeving extra wordt belast Waar mogelijk zoeken we naar verbeteringen van de leefbaarheid rondom de weg.

Maatregelen samenwerkingsprogramma VERDER
Het aanpassen van de Ring Utrecht is een van de maatregelen uit het samenwerkingsprogramma VERDER. Een betere doorstroming van het autoverkeer in 2020 staat in het project Ring Utrecht centraal. Daarnaast maken ook maatregelen op het gebied van openbaar vervoer en fiets onderdeel uit van het programma VERDER.

In het programma VERDER werkt Rijkswaterstaat samen met de overheden uit de regio aan de mobiliteit in Midden-Nederland. De deelnemers van VERDER zijn: Rijkswaterstaat, provincie Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, Bureau Regio Amersfoort, gewest Gooi- en Vechtstreek, regio Utrecht-West, regio Utrecht-Zuidoost en de gemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht.

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Opdrachtnemer
Contractwaarde
Contractduur
Contractvorm
Welke partijen deden mee in de aanbesteding
Oplevering

Planning en aanpak
2014: Keuze voorkeursvariant
2015-2017: Ontwerptracébesluit (OTB) en tracébesluit (TB)
2018-2026: Realisatie Ring Utrecht