PPS Netwerk Nederland

 

Uitbreiding A1 Oost (Apeldoorn-Azelo)

Uitbreiding A1 Oost (Apeldoorn-Azelo)
Projectnaam

Uitbreiding A1 Oost (Apeldoorn-Azelo)

Omschrijving

Toenemend (vracht)verkeer zorgt voor veel vertraging op de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. Rijkswaterstaat onderzoekt mogelijkheden om het verkeer op dit traject beter door te laten stromen. Op korte termijn verbeteren we de situatie op de A1 ter hoogte van Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen. Daarna verbreden we de A1 tussen Apeldoorn en Azelo met extra rijstroken.

De vertraging op dit traject heeft verschillende oorzaken:
Het verkeer op de A1 in beide richtingen tussen aansluiting Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen voegt in en uit. Vrachtverkeer rijdt dicht op elkaar en in- en uitvoegen is daardoor moeilijker. Hierdoor ontstaat vertraging.
Op de verbindingsweg vanuit Deventer (A1) richting Arnhem (A50) in knooppunt Beekbergen heeft het verkeer beperkt de ruimte.
De verkeersstromen in knooppunt Beekbergen hinderen elkaar.
De A1 is een drukke (inter)nationale transportas, met veel vrachtverkeer. Op het traject Apeldoorn - Azelo zijn regelmatig opstoppingen en files.
Maatregelen korte termijn
Rijkswaterstaat wil op de kortst mogelijke termijn de situatie op de A1 tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen verbeteren. Rijkswaterstaat wil dit doen aan de hand van maatregelen die onderzocht zijn in het ontwerptracébesluit. In 2016/2017 leggen we op dit traject in beide richtingen weefvakken aan. Deze stroken zorgen ervoor dat verkeer makkelijker in en uit kan voegen. Ook passen we knooppunt Beekbergen aan.

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Opdrachtnemer
Contractwaarde
Contractvorm
Contractduur
Welke partijen deden mee in de aanbesteding
Oplevering

Juni 2014 Publicatie ontwerptracébesluit (OTB) en milieueffectrapportage (MER), met mogelijkheid tot inspraak
2015 Vaststellen tracébesluit, met mogelijkheid in beroep te gaan bij de Raad van State
2016 Start uitvoering werkzaamheden
2017 Werkzaamheden uiterlijk gereed