PPS Netwerk Nederland

 

A12: wegverbreding Veenendaal - Ede - Grijsoord

A12: wegverbreding Veenendaal - Ede - Grijsoord
Projectnaam

A12: wegverbreding Veenendaal - Ede - Grijsoord

Omschrijving

Rijkswaterstaat verbreedt samen met Heijmans de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord in beide richtingen van 2×2 naar 2×3 rijstroken. Door de wegverbreding verbeteren de doorstroming van het verkeer, de bereikbaarheid in de regio en de verkeersveiligheid. Natuur is een speerpunt binnen het project.

Rijkswaterstaat voert samen met Heijmans dit project uit:
Met de ambitie dat weggebruikers tevreden zijn. Dit betekent zo veel mogelijk beperken van verkeershinder tijdens de werkzaamheden. Maar ook tijdig communiceren over aankomende werkzaamheden en mogelijke hinder zodat weggebruikers hun route erop kunnen afstemmen.
Met de ambitie om de hinder voor het spoorverkeer op het spoortraject tussen Arnhem en Utrecht zo veel mogelijk te beperken.
Met oog voor de omgeving en behoud en bescherming van de natuur.
Tijdens de uitvoering streven Rijkswaterstaat en Heijmans continu naar een optimaal resultaat van deze ambities.

Resultaat
Betere doorstroming van het verkeer.
Betere (verkeers­)veiligheid.
Betere bereikbaarheid van de regio.
Bescherming van de natuur (zowel dieren als planten) rondom het traject.
Faunaverbindingen op diverse plaatsen.
Knooppunt Grijsoord

Op de A50 tussen verzorgingsplaats De Slenk en knooppunt Grijsoord wordt in beide richtingen een extra rijstrook aangelegd. Daarnaast verdubbelen we in knooppunt Grijsoord de verbindingslus Eindhoven - Utrecht en de lus Utrecht - Eindhoven. Op korte termijn (zomer 2015) betekent dit vergroting van de verkeersveiligheid (meer buffermogelijkheid in knooppunt en verkeer richting Arnhem kan op de A50 veilig doorrijden). Als de wegverbreding A12 Ede - Grijsoord naar 2×3 rijstroken gereed is (tweede helft 2016) zal de doorstroming van het verkeer in en rond knooppunt Grijsoord naar verwachting verbeteren.

Aanpak wegverbreding
De A12 wordt verbreed tussen Ede en knooppunt Grijsoord in beide richtingen. De verbreding vindt plaats aan de buitenzijden van de A12, waarbij de weg zoveel mogelijk de huidige capaciteit en snelheid behoudt tijdens de werkzaamheden. Hiermee beperken we de hinder voor de weggebruiker zoveel mogelijk.

Voor beide rijrichtingen (richting Utrecht en richting Arnhem) geldt dat in het najaar van 2015 de snelheid gedurende twee perioden van 6 weken teruggebracht wordt naar 90 km/uur. De verlaging van de snelheid is nodig omdat er tijdens deze bouwfase geen vluchtstroken beschikbaar zijn. Voor het verkeer worden pechhavens om de circa 500 meter ingericht.

Gedurende de gehele verdere bouwtijd geldt overdag een snelheid van 120 km/uur. Diverse werkzaamheden voeren we in de nachtelijke uren uit, waardoor ’s nachts snelheids- en capaciteitsbeperkingen worden ingezet.

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Opdrachtnemer

Heijmans

Contractwaarde

€ 80 miljoen

Contractduur

16 jaar

Contractvorm

DBFM

Welke partijen deden mee in de aanbesteding

De financiering voor het project wordt verstrekt door BNG Bank en KBC. Het eigen vermogen wordt verschaft door Heijmans Capital. Heijmans is voor dit project bijgestaan door Edmond de Rothschild als financieel adviseur en Stibbe als juridisch adviseur. Aon is door Heijmans betrokken als adviseur Verzekeringen en Deloitte voor tax & accounting. De financiers zijn geadviseerd door Linklaters (juridisch), Turner & Townsend (technisch), Aon (verzekeringen) en BDO (model audit).

Oplevering

Planning

1e helft 2015
Inventariseren van bomen en beschermde planten;
rooien van bomen en verplaten van beschermde planten;
inrichten van verbindgszones tussen bestaande heidegebieden;
verleggen van kabels en leidingen;
detecteren van niet gesprongen explosieven;
start verbreden A50 (aansluiting op knooppunt Grijsoord), aanleg extra rijstrook in de boog van knooppunt Grijsoord en verlengen toerit 25 (Oosterbeek);

2e helft 2015
Aanbrengen verbredingen en grondwerkzaamheden langs A12;
start bouw viaducten en onderdoorgangen in het onderliggend wegennet;
vernieuwen van het spoorviaduct en het N224 viaduct;
1e helft 2016
inrichting A12, afbouw viaducten en onderdoorgangen;
twee weekafsluiting A12 ten behoeve van aanbrengen asfalt deklagen (één richting Utrecht en één richting Arnhem);

2e helft 2016
Definitieve oplevering van het tracé A12 Ede - Grijsoord in 2×3 rijstroken;