PPS Netwerk Nederland

 

A59

A59
Projectnaam A59
Omschrijving Om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in het gebied tussen Rosmalen en Geffen te verbeteren hebben Provinciale Staten op 17 januari 2003 ingestemd met de ombouw van de N59 tot A59 middels PPS. Het project is een pilot voor PPS wegenbouw in Nederland.
Opdrachtnemer

Consortium Poort van Den Bosch:
* BAM PPP
* Boskalis Westminster
* Fluor Daniels BV

Opdrachtgever Provincie Brabant i.s.m. Rijk en Gemeenten
Contractwaarde  €218 miljoen
Contractduur  18 jaar DBFM contract
Welke partijen deden mee in de Europese aanbesteding? Zeven bouwcombinaties uit binnen- en buitenland schreven in voor het aanbestedingsproces. In januari 2001 selecteerde de provincie de meest geschikte bedrijven en bouwcombinaties.
Oplevering December 2005
Opmerkingen

Consortium Poort van Den Bosch was verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, voorfinancieren en onderhouden van de autosnelweg. Er is een DBFM contract getekend van 18 jaar (waarvan 15 jaar onderhoud) met een contractwaarde van €218 miljoen. Poort van Den Bosch is in dit contract ook verantwoordelijk voor het verkeersmanagement, de projectcommunicatie, het verkrijgen van vergunningen, het verleggen van kabels en leidingen en het risicomanagement.

De aanleiding voor het project PPS-A59 is voornamelijk gelegen in de maatschappelijke meerwaarde die de ombouw van de N50 tot A59 voor de regio oplevert.

De maatschappelijke meerwaarde voor de regio vloeit echter primair voort uit de versnelde aanleg en niet uit de specifieke kenmerken van het DBFM-concept. De financiële meerwaarde van PPS A59 is 14% ten opzichte van een traditionele aanbesteding en uit zich in een gegarandeerd kwaliteitsniveau van de weg.

Websites(s)

www.poortvandenbosch.nl

www.bamppp.com

Voor het video-interview met Piet Wouters, voormalig projectleider van de A59, klikt u hier.