PPS Netwerk Nederland

 

Afvalwater Haagse Regio/ Harnaschpolder

Afvalwater Haagse Regio/ Harnaschpolder
Projectnaam Afvalwater Haagse Regio 
Omschrijving

Het Hoogheemraadschap Delfland heeft het ontwerp, de bouw en exploitatie van de nieuwe afvalwaterzuivering in de Harnaschpolder samen met de renovatie en exploitatie van de afvalwaterzuivering Houtrust toevertrouwd aan Delfluent. Delfluent werkt aan het ontwerpen, bouwen, financieren en beheren van de afvalwatervoorzieningen in de regio Den Haag. De bouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnaschpolder en de renovatie van de AWZI Houtrust maken onderdeel uit van een PPS die uniek is in de watersector in Nederland. Op 28 maart 2007 is de Harnaschpolder officieel in gebruik genomen.

Opdrachtnemer

Consortium Delfluent:
* Veolia Water
* Evides
* Rabobank
* Heijmans
* Strukton

Opdrachtgever  Hoogheemraadschap van Delfland
Contractwaarde  € 450 miljoen NCW
Contractduur  30 jaar DBFO contract
Welke partijen deden mee in de (Europese) aanbesteding? * Consortium Delfluent: Veolia Water, Evides, Rabobank, Heijmans en Strukton * Het Nederlands-Engelse consortium News: Kelda Group, Grontmij, Imtech, Earth Tech, John Mowlen, BAM en Hegeman
* Het Nederlands-Belgisch-Engelse consortium Clear Water Group: Ballast Nedam, Thames Water, Montgomery Watson UK, Aan de Stegge, Landustrie Sneek, Aquaplus, Vlaamse Milieuholding, ABB Financial Services en Hollandsche Beton en Waterbouw
Oplevering 2008
Hoogheemraadschap Delfland

Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland, de heer drs. P.H. Schoute: “De AWZI Harnaschpolder is in een tijdsbestek van drieĆ«nhalf jaar gebouwd. Dat is vijf maanden korter dan was gepland. Naast deze besparing in tijd zijn ook veel kosten bespaard. Dat levert weer een voordeel op voor de inwoners en het bedrijfsleven in de Haagse regio.”

Voor het Hoogheemraadschap heeft Tenman een analyse gemaakt van de kosten in vergelijking tot de traditionele waterzuiveringen in eigen beheer.

Website(s)

www.delfluent.nl

Extra
Opmerkingen

Een tijdelijke onderzoekscommissie werd in 2011 aangesteld om onderzoek te verrichten naar de toekomstbestendigheid van het DBFMO-contract van Afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder door het consortium Delfluent. Alle publieke- en private partijen zijn tevreden over de samenwerking, zo blijkt uit de uitvoerige rapportage van Onderzoekscommissie PPS/AHR Hoogheemraadschap van Delfland uit 2013.