PPS Netwerk Nederland

 

Zeesluis IJmuiden

Zeesluis IJmuiden
Projectnaam

Zeesluis IJmuiden

Omschrijving

Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Rijkswaterstaat is voornemens de bouw van de nieuwe zeesluis IJmuiden bij de ingang van het Noordzeekanaal te gunnen aan consortium OpenIJ.

Een nieuwe, grotere zeesluis moet de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren door getij-onafhankelijk ruimte te bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. De nieuwe zeesluis wordt 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep.

Sluizenprogramma
De nieuwe zeetoegang IJmond is onderdeel van het Sluizenprogramma van Rijkswaterstaat. Dat omvat zes projecten: keersluis Limmel, 2de kolk Eefde, 3de kolk Beatrixsluis, Zeetoegang IJmond, Zeesluis Terneuzen en de Afsluitdijk.

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Opdrachtnemer

BAM, VolkerWessels en DIF

Contractwaarde
Contractduur

26 jaar

Contractvorm

DBFM-contract

Welke partijen deden mee in de aanbesteding

In OPENIJ participeren BAM, VolkerWessels en DIF. Na definitieve gunning zal de bouw zal in opdracht van OPENIJ worden uitgevoerd door de combinatie BAM en VolkerWessels. De baggerwerkzaamheden zullen dan in onderaanneming worden uitgevoerd door Boskalis en Van Oord.

Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam NV werken samen bij de bouw van de nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden. De gemeente Velsen is betrokken als wettelijk adviseur in het kader van de ruimtelijke ordening.

Oplevering

De bouw start begin 2016 en de nieuwe zeesluis is eind 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.