PPS Netwerk Nederland

 

HSL-Zuid

HSL-Zuid
Projectnaam HSL-Zuid
Omschrijving Nederland werkt aan grensverleggend vervoer: Nederland krijgt een aansluiting op het Europese net van hogesnelheidslijnen, de HSL-Zuid. De HSL-Zuid is het meest omvangrijke PPS-project tot nu toe. Het betreft het beschikbaar maken én houden van de Nederlandse tak op het Europese net van hogesnelheidslijnen. De HSL-Zuid loopt van Amsterdam via Schiphol en Rotterdam naar de Belgische grens, met verbindingen naar Den Haag en Breda. Hogesnelheidstreinen zullen dit traject met een snelheid van maximaal 300 km/per uur afleggen: dit stelt bijzondere eisen aan de kwaliteit aan het spoor.
Opdrachtnemer

 Consortium Infraspeed:
* Fluor
* BAM PPP
* Siemens
* Innisfree
* HSBC

Opdrachtgever Rijkswaterstaat
Contractwaarde € 3 mld (vanaf startdatum voor een periode van 25 jaar van de Staat aan Infraspeed (infraprovider)
Contractduur  25 jaar DBFM contract
Welke partijen deden mee in de (Europese) aanbesteding? * Fastrail: Strukton Groep NV, Volker Wessels Stevin NV, TUC rail NV, HSBC Investment Bank, Alstom Transport SA
* Speedrail: Balfour Beaty, Adtranz, Ballast Nedam
* Infraspeed: BAM PPP (met BAM Rail en BAM Civiel), Fluor Daniel BV, Siemens, Deutsche Bank, Charterhouse, Innisfree
* ZRG: Bechtel Enterprises Int.Ltd, Hyder, Amey plc, Ove ARUP & Partners Int Ltd, NUON, Dura Vermeer
Oplevering 2006 (Oplevering van de spoorbaan)
2008 (start commercieel vervoer) 
Consortium Infraspeed De aanleg van de infrastructuur is in tweeën geknipt (bovenbouw en onderbouw). Infraspeed bouwt de 'bovenbouw' van de HSL-Zuid (het spoorsysteem): de rails, het elektrische systeem (bovenleidingen en transformatorstations), het communicatie-, beveiligings- en signaleringssysteem, de geluidschermen, balustrades en hekwerken, de voorzieningen in de tunnelgebouwen, noodvoorzieningen en ventilatiesystemen in tunnels. Het contract behelst naast de oplevering van de bovenbouw, het beheer van en onderhoud aan de gehele lijn (onderbouw èn bovenbouw) - in opdracht van de spoorbeheerder, ProRail.
Opmerkingen Met de ondertekening van een 'Memorandum of Understanding' op 11 mei 2001 in Den Haag hebben het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het ministerie van Financiën èn het consortium Infraspeed hun gezamenlijke intentie kenbaar gemaakt een groots samenwerkingsverband met elkaar aan te gaan. Na enkele maanden van onderhandelingen over de exacte inhoud van de samenwerking hebben de partijen op 5 december van datzelfde jaar vervolgens het grootste Publiek Private Samenwerkingscontract getekend dat ooit in Nederland is afgesloten. Uiteindelijk is project (de bovenbouw) op tijd opgeleverd en 5 procent goedkoper dan bij een traditioneel contract.
Consortium High Speed Alliance (HSA) Voor het vervoer over de Hogesnelheidslijn-Zuid is het consortium High Speed Alliance (HSA) opgericht. Dit consortium bestaat uit NS en KLM. Zij hebben een concessie voor 15 jaar, dat wil zeggen het recht van vervoer op de gehele hogesnelheidslijn van Amsterdam naar Parijs en het exclusieve recht van hogesnelheidsvervoer in Nederland.
Website(s)

HSL Zuid

BAM PPP

Voor de video-interviews met Jaap Geluk, directeur HSL-zuid van Rijkswaterstaat en Ruud Schellekens, projectleider klikt u hier.