PPS Netwerk Nederland

 

DBMO 'Nieuwe Scholen' Amsterdam

Omschrijving

De gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost, wil door marktconsultatie voor het ontwerp, de realisatie, het onderhoud en de exploitatie van het pilotproject ‘Nieuwe Scholen, huisvesten naar vraag’, een innovatief concept voor huisvesting van scholen realiseren. Stadsdeel Oost staat de komende jaren voor een omvangrijke opgave om in de vele uitbreidingsgebieden te voorzien in de behoefte aan voorzieningen. Op IJburg, Zeeburgereiland en Overamstel moet een flink aantal nieuwe scholen worden gebouwd. Door een DBMO-samenwerkingsvorm kan worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen. Er is het voornemen om primair onderwijs en kinderopvang volgens een dertigjarig durend DBMO-contracten integraal aan te besteden. Marktpartijen zijn hierbij verantwoordelijk voor het ontwerp, de realisatie en de exploitatie.

Markt uitdagen
De aanbestedende dienst formuleert doelstellingen en uitgangspunten van het pilotproject. Er werd een beroep gedaan op de marktpartijen om innovatieve ideeën aan te dragen en hun deskundigheid en ervaringen te delen. Groei en krimp moeten goed kunnen worden opgevangen.

PPS is beter, sneller en goedkoper
De verwachting is dat door een DBMO-aanpak beter, sneller en goedkoper kan worden gerealiseerd dan mogelijk is bij een traditionele aanpak. Dit omdat er modernere en kwalitatief betere gebouwen worden ontworpen die makkelijk aanpasbaar en beheersbaar en flexibel om te bouwen zijn voor andere doeleinden.

De gebouwen moeten klimaatneutraal zijn. Er worden hoge eisen gesteld aan de luchtkwaliteit, thermisch en visueel comfort, duurzaamheid en energiebesparing. Snelheid wordt gerealiseerd door slagvaardig aan te besteden en een efficiënte bouwtijd van circa zes maanden nodig te hebben. Daarnaast kunnen er nog extra inkomsten gegenereerd worden door huuropbrengsten door kinderopvang en passend dubbelgebruik. In de avonduren kunnen ruimtes ook worden verhuurd. De gebruikers staan centraal, er wordt gekeken naar wat de optimale samenwerkingsvorm van de private- en publieke partijen is. Bij meetbaar succes, nadat het pilotproject op objectieve wijze is geëvalueerd, is er de intentie het concept te vertalen naar andere locaties en dus meerdere vervolgprojecten te realiseren.

Flexibel totaalconcept, dertig jaar exploitatie
Het concept ‘Nieuwe scholen, huisvesten naar vraag’ biedt scholen vanaf dag één kwalitatief goede huisvesting, zonder tijdelijke voorzieningen. Het biedt flexibiliteit qua gebruik, omdat het gebouw makkelijk uit te breiden of aan te passen is aan de wensen van gebruikers, een nieuw onderwijsconcept of medegebruik voor andere sociaal-maatschappelijke functies. Er kan worden ingespeeld op onverwachte maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Het biedt daarnaast de garantie voor kwalitatieve huisvesting en zekerheid over de exploitatiekosten tijdens de hele levensduur.

Planning
29 juni 2012 werd de DBMO-overeenkomst voor het ontwerp, de realisatie, het onderhoud en de exploitatie van het pilootproject ‘Integraal Kindercentrum’ Amsterdam Oost ondertekend.

Opdrachtnemer

Consortium
Studioninedots maakte het ontwerp voor een flexibel, duurzaam gebouw met een sterke identiteit. Het consortium Verlaat Uden Bouwsystemen wist het concept van het stadsdeel te vertalen naar een plan voor het Integraal Kindercentrum (Montessorischool en kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar). Brink Groep heeft de contractvorm, het betalingsmechanisme en de marktbenadering vormgegeven. Zij begeleiden de procedure en adviseren de gemeente op financiële en juridische aspecten.

Contractduur

30 jaar

Oplevering

2013

Opmerkingen

Marktconsultatie
Op 8 december 2011 worden, tijdens een marktconsultatie, de marktpartijen, geïnformeerd over het pilotproject wat betreft het ontwerp, de realisatie, het onderhoud en de exploitatie van het project: ‘Nieuwe Scholen, huisvesten naar vraag’. Ook wil de gemeente Amsterdam een dialoog op gang brengen waarbij partijen elkaar prikkelen, reageren op het concept en op het geïntegreerd contract. De beoogde aanbestedingsprocedure wordt in kaart gebracht.

29 juni 2012 werd de DBMO-overeenkomst voor het ontwerp, de realisatie, het onderhoud en de exploitatie van het pilootproject ‘Integraal Kindercentrum’ Amsterdam Oost ondertekend.

Het stadsdeel daagde de markt uit om met een plan te komen voor ontwerp, realisatie, onderhoud én exploitatie van een nieuw gebouw op het Zeeburgereiland. Met het unieke concept wil Stadsdeel Oost scholen sneller, beter en goedkoper huisvesten. In zes maanden tijd moeten frisse en energieneutrale gebouwen opgeleverd worden, die gemakkelijk aan te passen zijn, en dit alles binnen de normbudgetten voor onderwijshuisvesting. In augustus 2013 opende het Montessori Kind Centrum (MKC) Zeeburgereiland haar deuren. Het MKC bestaat naast een school ook uit een kinderopvang en voorschool. Doordat de huisvesting integraal wordt aanbesteed aan één marktpartij voor een periode van 30 jaar, worden de gebruikers ontzorgt.Doordat de huisvesting integraal wordt aanbesteed aan één marktpartij voor een periode van 30 jaar, worden de gebruikers ontzorgt.

Evaluatie
Op basis van vooraf geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten wordt het pilotproject op objectieve wijze geëvalueerd in samenwerking met de TU Eindhoven. De nieuwe gebruikers STAIJ (openbaar onderwijs) en Skon (kinderopvang) zijn vanaf het begin actief bij het proces betrokken en spelen straks ook een belangrijke rol in de evaluatie.

Website(s)

Selectieleidraad pilot scholenbouw Zeeburgereiland