PPS Netwerk Nederland

 

Kunstijsbaan Twente

Projectomschrijving

De gemeente Enschede heeft met een PPS-constructie een overdekte 400-meter ijsbaan laten ontwikkelen. Qua grootte is de IJsbaan Twente de tweede overdekte ijsbaan van Nederland. In augustus 2008 werd de baan voor het publiek opengesteld. De promotietitel van de gemeente Enschede: ‘groenste ijsbaan van Nederland’.

Ontwerp, ontwikkeling, realisatie, exploitatie zijn met een Europese aanbesteding en één DBO-contract voor een periode van 20 jaar geregeld. Er is geïnvesteerd in een ijsbaan met subsidieloze exploitatie.

Design, Build en Operate (DB&O) in plaats van DBMO

De ijsbaan bestaat uit een volledig overdekte 400-meter ijsbaan met een verdiept 30 × 60 meter ijsveld. Het is voorzien van een hoogwaardige vriesinstallatie en klimaatbeheersing. Er zijn tribunes en de accommodatie beschikt over wedstrijdfaciliteiten op gewestelijk en nationaal niveau. Onder de ijsbaan is een parkeerkelder aangelegd worden voor minimaal 500 voertuigen. Daarnaast is er ruimte komen voor commerciële voorzieningen zoals vestigingen van grote winkelketens. De ramingen gaan uit van circa 400.000 bezoekers per jaar.

Opdrachtgever

Gemeente Enschede

Opdrachtnemer

VolkerWessels

Opmerking

De gemeente Enschede heeft een overdekte 400-meter kunstijsbaan met 30×60 m. ijsveld laten ontwikkelen in het leisuregebied in Enschede-West. Bij dit project was sprake van een co-financiering door omliggende gemeenten.

De gemeente heeft gekozen voor de aanbestedingsmethode Design, Build, Operate & Maintain. Dit betekent dat de gemeente een consortium selecteert die verantwoordelijk is voor het ontwerp, de ontwikkeling en de realisatie van het project en dit vervolgens, voor een periode van 10 tot 20 jaar, risicodragend exploiteert en onderhoudt. Het grote voordeel van deze aanbestedingsmethode is dat de gemeente reeds in een vroeg stadium zekerheid heeft over het ontwerp met de bijbehorende investeringssom en het exploitatieplan. Dit complete plan is daarbij reeds geoptimaliseerd na overleg tussen de ontwikkelaar en de exploitant binnen het consortium.

bbn adviseurs heeft in opdracht van de gemeente een Plan van Aanpak en een uitgebreid Programma van Eisen opgesteld, organiseerde en begeleidde de Europese aanbesteding, de begeleiding van het uitwerkingsproces van de contractpartij en de (technische) controle tijdens de uitvoering.

Welke partijen deden mee in de aanbesteding?

Vijf consortia is gevraagd in te schijven op basis van een Programma van Eisen waarin duurzaamheid en met name zuinigheid met energie centraal stonden. Het consortium bestaande uit VolkerWessels bedrijven en architectenbureau IAA uit Almelo werd uiteindelijk geselecteerd. HOMIJ Technische Installaties was verantwoordelijk voor het ontwerp en realisatie van de technische installaties.

Contracttype Design, Build en Operate (DB&O)
Contractduur

20 jaar

Planning en oplevering

In augustus 2008 is de kunstijsbaan in gebruik genomen.