PPS Netwerk Nederland

 

Rotterdam Vooruit

Rotterdam Vooruit
Projectnaam

Rotterdam Voorui

Omschrijving

PMZ had tot doel een gegarandeerde doorstroming binnen milieurandvoorwaarden te realiseren, met name voor het lange afstandsverkeer, op de verbinding over de weg tussen de mainports van Rotterdam en Antwerpen, in relatie met de ontwikkeling van verbonden leeofomgeving in de corridor. Tegenwoordig is dit opgegaaan in Randstad Urgent.

Randstad Urgent
Met Randstad Urgent zetten kabinet, provincies, gemeenten en stadsregio’s samen de schouders eronder om de problemen in de Randstad aan te pakken. Knopen doorhakken en besluiten nemen, daar gaat het om. Zo moet de Randstad weer internationaal een economisch sterke regio worden, waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te leven. Wat goed is voor de Randstad, is goed voor Nederland. Daarom: sterke Randstad, sterk Nederland.

Er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt voor ruim 30 projecten. Een daarvan is Rotterdam Vooruit. Minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings was de verantwoordelijk programmaminister van Randstad Urgent, inmiddels is dat Melanie Schultz van Haegen. Tegelijk vormt hij samen met Hans Vervat, Wethouder Economie, Verkeer en Vervoer voor de gemeente Rotterdam en portefeuillehouder Verkeer en Vervoer voor stadsregio Rotterdam, het bestuurlijke duo dat verantwoordelijk is voor tijdige realisatie van de plannen en besluiten.

Opdrachtnemer

 

Opdrachtgever

De projectorganisatie Rotterdam Vooruit werkt in opdracht van haar vier opdrachtgevers aan de bereikbaarheid van de regio Rotterdam en is onderdeel van het programma Randstad Urgent.

- Ministerie van Infrastructuur en Milieu
- Provincie Zuid-Holland
- Stadsregio Rotterdam
- Gemeente Rotterdam

Architect  
Contractwaarde  
Contractduur  
Betrokken werkmaatschappijen  
Betrokken partijen tijdens marktconsultatie Tweede Fase 2007 * TRAffic partners: ABL2, Ballast Nedam Concessies i.s.m. TCN Property Projects
* First STEP Partnership: Strukton Integrale Projecten, TNO en het Franse Egis Projects
* ARCADIS
* Delta Greenway: AM, BAM, Royal Haskoning en Siemens
* Delta Netwerk: Brisa, Movenience, Vialis
* OVG Infrastructure Development 
* VINCI Concessions
Oplevering
Consortium  
Opmerkingen

PMZ gaat niet alleen over de realisatie van een enkel infrastructureel project, maar betreft de exploitatie van de bereikbaarheid in de corridor- met het accent op vrachtvervoer- en de blauwe, groene en rode ontwikkeling van verbonden gebieden.

 

Status  
Websites(s)

Rotterdam Vooruit

Klik hier voor het video-interview met vml. projectdirecteur PMZ Huub van Zwam.