PPS Netwerk Nederland

 

A58 Sint Annabobosch - Galder

Projectnaam

A58 Sint Annabobosch - Galder

Omschrijving

Opgave De 160 km lange autosnelweg A58 loopt vanuit Vlissingen tot de Ring Eindhoven. Deze weg verbindt de meeste grote Brabantse steden onderling (oost-west). Bovendien is de route onderdeel van de verbindingen Rotterdam-Antwerpen en Rotterdam-Zuidoost Nederland-Ruhrgebied. Uit de NMCA (mei, 2011) blijkt dat in hoge groeiscenario (GE) in 2028 op de A58 tussen Breda en Tilburg een knelpunt kan ontstaan.

De A58 verbindt de meeste grote Brabantse steden onderling en is onderdeel van de verbindingen Rotterdam-Antwerpen en Rotterdam-Zuidoost Nederland-Ruhrgebied. In de toekomst zou op de A58 tussen Breda en Tilburg een knelpunt kunnen ontstaan. Vandaar dat nut, noodzaak en haalbaarheid worden onderzocht van een verbreding naar 2×3 rijbanen op het traject St. Annabosch en Galder. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van DBFM.

Oplossing Tijdens het bestuurlijk overleg MIRT op 20 mei 2010 is afgesproken dat het Rijk voortvarend start met de verkenning A58 St. Annabosch-Galder ten zuiden van Breda. In het bestuurlijk overleg MIRT najaar 2010 is de startbeslissing vastgesteld, met daarin als voorkeursoplossing verbreding naar 2×3 rijbanen op het traject St. Annabosch en Galder. De verkenning concentreert zich op het toetsen van nut en noodzaak inclusief de haalbaarheid van de voorgestelde oplossing.

Planning Op basis van de resultaten van deze verkenning (ontwerp, kostenraming, effectenstudie) en de beschikbaarheid van financiƫle middelen voor de realisatie volgt in het najaar van 2011 een go/no-go besluit over de start van de planuitwerking. Betrokkenen Het trekkerschap voor deze verkenning ligt bij het Rijk. Gemeente Breda en provincie Noord-Brabant zijn nauw betrokken en nemen onder andere deel aan de stuurgroep.

Opdrachtgever
Opdrachtnemer
Contractwaarde
Contractduur
Contractvorm
Welke partijen deden mee in de aanbesteding
Oplevering