PPS Netwerk Nederland

 

Ring Utrecht

Projectnaam

Ring Utrecht

Omschrijving

In samenwerkingsprogramma ‘VERDER’ werken Rijk en regio aan de bereikbaarheid en doorstroming in Midden-Nederland. Daarvoor zijn aanpassingen aan de Ring Utrecht nodig. Zo wordt de A27 uitgebreid, komen er extra rijstroken op de A12 en wordt de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) opgewaardeerd. De inzet van PPS wordt daarbij overwogen.

Rijkswaterstaat onderzoekt namens de partners in samenwerkingsprogramma VERDER de mogelijkheden om de bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren. De oplossing moet ervoor zorgen dat:
- dit traject in 2020 meer verkeer kan verwerken
- er minder files staan
- de doorstroming verbetert, ook in de regio Utrecht, de Randstad en daarbuiten

Oplevering

Planning en aanpak

- In december 2010 hebben rijk en regio het voorkeursalternatief voor de Ring Utrecht vastgesteld: met de uitbreiding van de A27, extra rijstroken op A12 en de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) wordt de Ring Utrecht gerond. Ook is besloten om de extra rijstroken op de A12 te faseren (uitvoering hiervan start na 2020).
- In de vervolgfase (MER fase 2) is besloten dat Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor de rijkswegen A27/A12, de gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht zijn verantwoordelijk voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat er een voorkeursvariant is voor zowel de A27/12 als de NRU.
- Bij het verder uitwerken van het voorkeursalternatief krijgt de omgeving een belangrijke rol. In september 2010 zijn startbijeenkomsten georganiseerd om de omgeving te informeren over de laatste stand van zaken van het project en te laten weten op welke momenten zij kunnen meedenken. Het meedenkproces is in december 2011 van start gegaan. Daartoe is het project opgedeeld in vier clusters: A27 noord, A27 midden A27 zuide en A12. Per cluster kunnen omwonenden en belanghebbenden per locatieontwerp meedenken.