PPS Netwerk Nederland

 

Toekomstvisie Waal (overnachtingshaven Lobith en Haaften)

Projectnaam

Toekomstvisie Waal

Omschrijving

De problemen op de Waal hebben te maken met beperkingen in de afmetingen van de vaargeul. Maatgevend zijn de beschikbare breedte en diepte bij lage rivierafvoeren. Op een aantal locaties (in de bochten) voldeed het huidige dwarsprofiel van de Waal niet aan de geldende normen. Door het uitvoeren van baggerwerk is hier inmiddels iets aan gedaan. Tevens bestaat er een tekort aan veilige overnachtingsplaatsen. PPS-mogelijkheden worden in dit kader onderzocht, onder andere voor de overnachtingshavens Lobith en Haaften.Projecten in de verkenningenfase richting planfase

Planning