PPS Netwerk Nederland

 

Kanaalzone Gent-Terneuzen

Projectnaam

Kanaalzone Gent-Terneuzen

Omschrijving

Nederland en Vlaanderen zijn het eens over een grote zeesluis bij Terneuzen. De nieuwe sluis verbetert de toegang tot de haven van Gent en zorgt voor een vlotte doortocht van binnenvaartschepen tussen Nederland, Belgiƫ en Frankrijk. Door de keuze voor een grote zeesluis zijn er ook aanpassingen nodig aan het kanaal van Gent naar Terneuzen, een tunnel en bruggen. Het project biedt kansen voor een PPS-constructie, menen Nederland en Vlaanderen.

Het kanaal van Gent naar Terneuzen is 32 kilometer lang. 16,6 kilometer hiervan ligt op Nederlands grondgebied, van Sas van Gent tot aan de Westerschelde bij Terneuzen. Het kanaal van Gent naar Terneuzen is een hoofdvaarweg voor de scheepvaart. In 2011 maakten 70.000 schepen gebruik van de sluis bij Terneuzen.

Planning

Planning
Nederland en Vlaanderen hebben een akkoord hebben en in 2012 zal planuitwerkingsfase starten. Parallel hieraan werken Vlaanderen en Nederland degemaakte afspraken verder uit in een verdrag. Na afronding van de planuitwerkingsfasedie 2 tot 3 jaar in beslag neemt, volgt de aanbesteding. Na een bouwtijd van 4 tot 5 jaar kan de sluis rond 2021 gereed zijn.

Medio maart 2012 werden minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) Nederland en minister Hilde Crevits (Mobiliteit en Openbare werken) Vlaanderen het eens over een grote zeesluis bij Terneuzen. De nieuwe zeesluis zal als een Design-Build-Finance-Maintain (DBFM)-contract in de markt worden gezet. De aanleg kost naar verwachting 930 miljoen euro. De kosten voor het onderhoud voor 30 jaar bedragen 75 miljoen euro. Nederland betaalt 141,9 miljoen euro waarvan de Zeeuwse regio 10 miljoen euro voor haar rekening neemt. Het studiewerk zal twee tot drie jaar in beslag nemen. In 2015 moet gestart worden met de aanbesteding.