PPS Netwerk Nederland

 

Twentekanalen-Sluis Eefde

Twentekanalen-Sluis Eefde
Projectnaam

Twentekanalen-Sluis Eefde

Omschrijving

Rijkswaterstaat gaat het sluiscomplex bij Eefde uitbreiden met een tweede sluis. De huidige sluis is te klein en kan de verwachte groei van vervoer over water niet aan. Daarom komt er een tweede sluis, die moet zorgen voor betere bereikbaarheid van de Twentse havens en minder lange wachttijden. Dit maakt de regio nog interessanter voor (watergebonden) bedrijven en geeft de Twentse economie en werkgelegenheid een belangrijke impuls.

Sluis Eefde ligt aan de IJssel aan het begin van de Twentekanalen naar Enschede en Almelo. We noemen de sluis ook wel de poort van Twente, omdat het voor de binnenvaart de enige toegang is tot de Twentekanalen. Deze, op het oog relatief kleine, sluis verwerkt jaarlijks circa 15.000 schepen, die 70.000 containers en 60 miljoen ton lading vervoeren tussen Noord- en Oost-Europa en de grote havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen.

Tweede sluis lost knelpunten op
De sluis is een essentiële, logistieke schakel in de Europese scheepvaartverbinding. Maar, de wachttijden voor schepen zijn momenteel te lang en 1 sluis is erg kwetsbaar bij onderhoud of calamiteiten. Kortom, de sluis is nu al te klein en kan de verwachte (Europese) groei van vervoer over water dus ook niet aan. De bouw van een tweede sluis ten noorden van de huidige sluis lost deze knelpunten op.

Efficiënter vervoer
We maken de nieuwe sluis meteen geschikt voor het grootste type schip dat na de verruiming van de Twentekanalen (naar verwachting uiterlijk gereed in 2020) is toegestaan. Hierdoor gaan de vervoerskosten omlaag.

Landschap en recreatie
Voor de inrichting van het terrein rondom de nieuwe sluis is samen met omwonenden en een landschapsarchitect een landschapsplan opgesteld. Dit ontwerp bevat verschillende maatregelen, waarbij behoud van het landschappelijk karakter voorop staat:

Herinrichting van het bosgebied, met wandelpaden en een open plek voor recreëren.
Recreatie rondom de sluis, met een uitzichtpunt, bankjes en fietsensteunen.
Aanleg bloemrijk grasland ten westen van de sluis, omsloten door een struinpad.
Herstel van de vleermuisroute, door bomen op de dijk te planten.
Herinrichting van de Kapperallee, waarbij autoverkeer te gast is.

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Opdrachtnemer
Contractduur
Contractwaarde
Contractvorm
Welke partijen deden mee in de aanbesteding
Planning

2016 Start werkzaamheden aannemer: aanvragen benodigde vergunningen, voorbereiding bouw
2017 Start bouw tweede sluis
2020 Bouw tweede sluis naar verwachting uiterlijk gereed