PPS Netwerk Nederland

 

A27 Utrecht-Hooipolder

A27 Utrecht-Hooipolder
Projectnaam

A27 Utrecht-Hooipolder

Omschrijving

De A27 staat al een aantal jaren in de file top-10. Vooral bij de Merwedebrug bij Gorinchem staan automobilisten bijna elke dag vast. Rijkswaterstaat is in 2007 begonnen met een planstudie om tot een oplossing voor dit probleem te komen. Het project moet naast een betere verkeersdoorstroming ook leiden tot minder sluipverkeer in de regio. De mogelijkheden van DBFM worden nog onderzocht in dit project.

Het project zit in de verkenningsfase.

Opdrachtgever
Opdrachtnemer
Contractwaarde
Contractduur
Contractvorm
Welke partijen deden mee in de aanbesteding
Oplevering

Planning
2016 Ontwerptracébesluit (OTB) en MER vastgesteld
2017 Tracébesluit (TB) vastgesteld
2019 Start realisatie