PPS Netwerk Nederland

 

A12: wegverbreding Ede-Grijsoord

Projectnaam

A12 Ede-Grijsoord

Omschrijving

Rijkswaterstaat gaat de A12 tussen Ede en Grijsoord verbreden van 2×2 naar 2×3 rijstroken, met vluchtstroken. Hiermee moet worden bereikt:
- Betere doorstroming door meer rijstroken
- Minder files
- Verbeterde verkeersveiligheid

Hinder en maatregelen
Om de geluidoverlast voor mens en dier te beperken wordt er over het gehele traject geluiddempend asfalt aangelegd en er komt een geluidscherm in de aansluiting Ede-Wageningen.

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Opdrachtnemer
Contractwaarde
Contractduur
Oplevering

Procedure en planning
- Het project bevindt zich momenteel nog in de planfase.
- Het Tracébesluit A12 Ede – Grijsoord heeft van 27 december 2011 tot en met 7 februari 2012 ter visie gelegen. Er is 1 beroep ingesteld.
- Naar aanleiding van dit beroep is een gewijzigd Tracébesluit A12 Ede-Grijsoord (2012) vastgesteld. Dit ligt ter visie van 17 juli 2012 tot en met 28 augustus 2012. Zie hiervoor de website van het Centrum Publieksparticipatie.
- De aanbesteding staat gepland in het derde kwartaal van 2012-2013
- Nadat de volledige Tracéwetprocedure is doorlopen, gaan de werkzaamheden naar verwachting in 2013 van start.