PPS Netwerk Nederland

 

Schiphol - Amsterdam - Almere

Schiphol - Amsterdam - Almere
Projectnaam

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere

Omschrijving

Op de wegen in de regio Schiphol - Amsterdam - Almere staan dagelijks files. De toenemende drukte vormt een bedreiging voor de economische ontwikkeling, de werkgelegenheid en de leefbaarheid in het gebied. Daarom is een goede bereikbaarheid van groot belang.

Tussen 2004 en 2011 heeft Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar de weguitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. De gekozen oplossing houdt in dat de bestaande rijkswegen in deze corridor worden verbreed. Dit is het zogenaamde Stroomlijnalternatief Schiphol - Amsterdam - Almere en het is vastgelegd in het Tracébesluit. Dit project is één van de grootste wegprojecten van de afgelopen tien jaar.

Wat gaat er gebeuren?

De bestaande rijkswegen A9, A10-Oost, A1 en de A6 tussen Schiphol, Amsterdam en Almere worden verbreed. Deze 63 kilometer wegverbreding betekent een grote capaciteituitbreiding van het rijkswegennet.

De wegverbreding houdt in:
• extra rijstroken
• een extra brug over het Amsterdam-Rijnkanaal
• een bredere Hollandsche Brug
• de renovatie van vijf grote knooppunten
• de aanpassing van circa honderd viaducten

Ter verbetering van de leefbaarheid worden twee tunnels en een aquaduct aangelegd. Ook wordt er geluidsreducerend wegdek aangelegd en komt er 36 kilometer aan geluidsscherm. Een deel daarvan is extra verhoogd (boven de wettelijke norm) om de geluidseffecten voor de omgeving nog meer te beperken. Bij de weguitbreiding hoort een samenhangend pakket van investeringen in natuur, water en fietspaden. Voor de rijstroken richting Almere wordt de Hollandsche Brug verbreed. Deze brug ligt aan de zuidoostzijde van de bestaande brug. Op de huidige Hollandsche Brug wordt de parallelweg voor het busverkeer verbreed en een apart fietspad aangelegd.

Het project bestaat uit vijf deelprojecten. Rijkswaterstaat begint in januari 2012 met de voorbereidingen voor de start van de werkzaamheden van het eerste deelproject, de A10-Oost en het gedeelte van de A1 tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Diemen.

Het gehele project is gereed in 2020. Met als resultaat een goed bereikbare Noordelijke Randstad, een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en een verbeterde leefbaarheid.

A1/A6 Diemen - Almere Havendreef - DBFM

Consortium SAAone heeft het project gewonnen. SAAone bestaat naast VolkerWessels en Boskalis, die voor respectievelijk 35% en 30% participeren, uit het Duitse bouwconcern Hochtief dat voor 35% deelneemt. Ook DIF doet mee, een grote kapitaalinvesteerder van institutionele beleggers.

SAAone concurreerde in de laatste fase met twee andere consortia, te weten twee grote bouwconcerns Ballast Nedam en Heijmans enerzijds en een groep van Alpina, GlobalVia, John Laing en Strukton. Een van de criteria waarop Rijkswaterstaat SAAone selecteerde was het feit dat dit consortium een traditionele financiering met een groep banken aanbracht.

Planning

Planning van de uitvoering

2011 – 2013: A10-Oost / A1 Diemen - D&C
2013 – 2020: A1/A6 Diemen - Almere Havendreef - DBFM
2014 – 2021: A9 Holendrecht - Diemen (Gaasperdammerweg) - DBFM
2016 – 2020: A9 Badhoevedorp - Holendrecht - DBFM
2016 – 2020: A6 Almere Havendreef - Almere Buiten Oost - DBFM

Website

Klik hier meer informatie