PPS Netwerk Nederland

 

Nieuwbouw Nationaal Militair Museum

Nieuwbouw Nationaal Militair Museum
Projectnaam

Nieuwbouw Nationaal Militair Museum Soesterberg (Defensiemuseum)

Omschrijving

Aan de noordzijde van de voormalige vliegbasis Soesterberg zal binnen enkele jaren het nieuwe museum van Defensie worden gevestigd. Het nieuwe museum wordt, inclusief ateliers en depot ter grootte van circa 50.000 m2, gerealiseerd op een kavel van ongeveer 45 ha op het gedeelte van de vliegbasis dat nog in handen blijft van Defensie. Er zal gedeeltelijk gebruik worden gemaakt van de bestaande infrastructuur. De locatie grenst aan de voormalige start- en landingsbaan. Gezien de bijzondere ligging van het gebied in het Hart van de Heuvelrug zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan behoud en ontwikkeling van natuurwaarden. Tevens zal duurzaamheid één van de aspecten zijn die een rol speelt in het project.

Locatie
Voormalige militaire vliegbasis Soesterberg. Er zal gedeeltelijk gebruik worden gemaakt van de bestaande infrastructuur. De locatie grenst aan de voormalige start- en landingsbaan.

Omvang
Museum inclusief ateliers en depots

Bijzonderheden
Gezien de bijzondere ligging van het gebied in het hart van de Utrechtse Heuvelrug zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan behoud en ontwikkeling van natuurwaarden. Tevens zullen duurzaamheid en innovatie een rol spelen in het project.

Public Private Comparator
Op grond van de Publiek Private Comparator (PPC) is voor realisatie van het Nationaal Militair Museum gekozen voor het traject van Publiek Private Samenwerking. De Rijksgebouwendienst treedt namens Defensie op als aanbestedende dienst en Defensie opdrachtgever is. Het verwachte voordeel van een DBFMO ten opzichte van een traditionele aanbesteding is 7 tot 12 %.

Stand van zaken 2012 en 2013
Rijksgebouwendienst en NMM Company BV – opgericht door en volledig eigendom van Heijmans, hebben eind mei 2012 een Financial Close bereikt voor het project. De bouwwerkzaamheden zijn gestart eind januari 2013. Het Nationaal Militair Museum zal najaar 2014 opengaan voor publiek. Het Nationaal Militair Museum zal najaar 2014 opengaan voor publiek.

Het DBFMO-contract is op 8 mei 2012 ondertekend.

Opdrachtgever

Namens het ministerie van Defensie treedt de Rijksgebouwendienst op als aanbestedende dienst voor de aanbesteding van het project PPS defensiemuseum Soesterberg. De aanbesteding vindt plaats door middel van de procedure van de concurrentiegerichte dialoog.

Opdrachtnemer

NMM Company - bestaande uit Heijmans Utiliteitsbouw BV, Burgers Ergon BV, ARCADIS AQUMEN Facility Management BV, Vermaat Horeca Exploitatie Holding BV, Claus en Kaan Architecten BV, H+N+S BV, Kossmann.dejong BV, ABT en Deerns.

Partners
Architect  
Contractwaarde

DBFMO-contract. De totale netto contante waarde van de opdracht bedraagt € 106.500.000 exclusief BTW.

Contractduur

 25 jaar

Welke partijen doen mee in de Europese aanbesteding?

De Rijksgebouwendienst heeft samen met het Ministerie van Defensie drie consortia geselecteerd om deel te nemen aan de Dialoog van het project. Het project betref de bouw en dienstverlening voor het Nationaal Militair Museum, zoals het museum definitief gaat heten. De musiale inrichting is een belangrijk onderdeel van het project.

De drie geselecteerde consortia zijn:

De Basis
Deelnemers:
Participatiemaatschappij VWS b.v.
Facilicom Bedrijfsdiensten b.v.
Hypsos b.v.

In samenwerking met:
Visser & Smit Bouw b.v.
Breijer Bouw en Installatie b.v.
Facilicom Facility Solutions b.v.
GOM Schoonhouden b.v.
Prorest Catering b.v.
Trigion Beveiliging b.v.
RAU b.v.
Karres en Brands Landschapsarchitecten b.v.
SB4 Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen b.v.
XPEX b.v.

Heijmans VENTURES
Deelnemer:
Heijmans @VENTURES b.v.

In samenwerking met:
Heijmans Utiliteitsbouw b.v.
Burgers Ergon b.v.
ARCADIS AQUMEN Facility Management b.v.
Vermaat Horeca Exploitatie Holding b.v.
Claus en Kaan Architecten b.v.
H+N+S b.v.
Kossman.dejong b.v.
ABT
Deerns

Paltzer Poort Soesterberg
Deelnemer:
BAM PPP Investments Nederland b.v.

In samenwerking met:
Mecanoo Architecten b.v.
West 8 urban design & landscape architecture b.v.
Opera Amsterdam b.v.
BAM Utiliteitsbouw b.v.
BAM Techniek b.v.
ISS Nederland b.v.

Met deze drie consortia zijn vanaf januari 2011 een dialoog gevoerd worden. In december 2010 zijn drie partijen geselecteerd voor de dialoogfase van het PPS-traject. 8 mei 2012 werd de opdracht tot realisatie/exploitatie gegund aan het consortium Heijmans PPP. Defensie werkte samen met de Rijksgebouwendienst en het consortium aan het financieren van de overeenkomst (financial close). Deze is eind mei 2012 afgerond.

De oplevering is voorzien in het najaar van 2014.

Oplevering

Najaar 2014 

Consortium

NMM Company BV – opgericht door en volledig eigendom van Heijmans

Dialoogfase

De Rijksgebouwendienst heeft samen met het Ministerie van Defensie drie consortia geselecteerd om deel te nemen aan de Dialoog van het project. Het project betreft de bouw en dienstverlening voor het Nationaal Militair Museum, zoals het museum definitief gaat heten. De musiale inrichting is een belangrijk onderdeel van het project.

Met de drie consortia zal vanaf januari 2011 een dialoog gevoerd worden. Naar verwachting zal de Dialoog in januari 2012 afgerond zijn. Vervolgens zal de Inschrijving plaatsvinden, die afgesloten wordt met de Gunning, gepland in juli 2012. De oplevering is voorzien in september 2014.

Gezien de bijzondere ligging van het gebied in het hart van de Utrechtse Heuvelrug zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan behoud en ontwikkeling van natuurwaarden. Tevens zullen duurzaamheid en innovatie een rol spelen in het project.

Websites(s)

www.ppsbijhetrijk.nl