PPS Netwerk Nederland

 

Ruimte tussen overheid en markt : met concessies naar transparantie en effectiviteit

Samenvatting

De taken en verantwoordelijkheden van overheden en marktpartijen waren tot voor enkele decennia tamelijk scherp gescheiden. Heden ten dage laten projectontwikkelaars steeds zelfverzekerder van zich horen: laat dat Groene Hart maar aan ons over. Sommigen presenteren een nog nieuwere loot aan de kiemkrachtige stam van de projectontwikkeling: het concessiemodel. In het veld van de ruimtelijke ontwikkeling dienen zich dus (schijnbaar) nieuwe rolverdelingen tussen overheden en bedrijfsleven aan. Discussies over de verschillende vormen van samenwerking en taakverdeling komen voort uit de behoefte aan vernieuwing, meer kwaliteit en versnelling van procedures. Tegelijkertijd is er ook veel zorg over de kwaliteit van de ruimte, is er wantrouwen tussen de verschillende spelers en onwennigheid over de nieuwe rollen. In dit essay betoog ik dat het concessiemodel een interessant perspectief biedt voor het vormgeven van samenwerking tussen markt en overheid gezien de veranderde rollen, opvattingen en opgaven. Uit de historische analyse blijkt overigens dat het concessiemodel eerder als een gebruikelijke vorm van samenwerking dan als een nieuwe moet worden gezien

Onderzoek