PPS Netwerk Nederland

 

De kosten van DBFMO: een onderzoek naar transactiekosten naar DBFMO-projecten

Samenvatting

In dit onderzoek staan de transactiekosten van publieke, gebouwgebonden DBFMO projecten op rijksniveau centraal. Aan de zijde van zowel deelnemende consortia als de Rijksgebouwendienst (de opdrachtgever) worden signalen afgegeven dat transactiekosten van gebouwgebonden DBFMO projecten als hoog worden ervaren. Ondanks onderzoek zijn er echter nog maar weinig empirische resultaten over transactiekosten. Dit wordt veroorzaakt door een afwezigheid van een standaard terminologie voor transactiekosten. Terwijl er in de literatuur verschillende theorie├źn en definities over de samenstelling van de transactiekosten zijn ontwikkeld, is de ontwikkeling van een eenduidige definitie tot op heden uitgebleven.

Om tegemoet te komen aan de vraag om de hoogte van transactiekosten van DBFMO contracten te verlagen, heeft dit onderzoek als doel om de samenstelling van transactiekosten in DBFMO projecten inzichtelijk te maken. Dit onderzoek heeft daarnaast als doel om aan de hand van deze samenstelling de omvang van de transactiekosten te inventariseren. Mocht blijken dat er ruimte is voor besparingen binnen de huidige transactiekosten, worden mogelijke manieren voor besparingen verder bestudeerd.

Onderzoek

Klik hier voor het onderzoek