PPS Netwerk Nederland

 

Publiek-private samenwerking: de interactie centraal

Samenvatting

Publiek-private samenwerking (PPS) is inmiddels verworden tot een organisatievorm die niet meer weg te denken is uit de hedendaagse ruimtelijke inrichtingspraktijk. Het fenomeen PPS is echter even diffuus als populair. Juist omdat de organisatievorm inmiddels in allerlei toepassingsgebieden wordt toegepast, verschijnt zij in verschillende gedaanten: PPS is maatwerk.

In dit onderzoek naar PPS staat daarom het samenwerkingsproces, de interactie, centraal. Niet in de structuren maar in de processen zijn terugkerende patronen zichtbaar. De kenmerken van de interactie in PPS en de verbanden tussen deze kenmerken zijn inzichtelijk gemaakt met behulp van een uitgebreide empirische analyse van theoretische concepten als netwerk en als tijdelijke interorganisationele relatie.

Mirjam Bult-Spiering (1971) is werkzaam als universitair docent bij de vakgroep Bouwprocesmanagement van de Universiteit Twente. Vanuit deze functie vervult zij onder meer de rol van projectleider in de onderzoekslijn PPS van het kennisinstituut P3BI. De vakgroep Bouwprocesmanagement heeft als doel kennisvermeerdering op het gebied van het managen van het integrale bouwproces. In P3BI doen bouwbedrijven, opdrachtgevers en ingenieursbureaus gezamenlijk onderzoek naar processen, innovatief aanbesteden en PPS.

Onderzoek

Klik hier voor het onderzoek