PPS Netwerk Nederland

 

Publiek-privaat procesmanagement bij kluwens van reeksen infrastructuurprojecten

Samenvatting
Onderzoek downloaden/bestellen

(Niet compleet, artikel of boek niet te achterhalen)