PPS Netwerk Nederland

 

Contractvormen

Als publieke opdrachtgever kunt u uw project op verschillende manieren uitrollen, variërend van een traditionele contract tot een uitgebreid geïntegreerd contract. Hieronder treft u een overzicht van de hoofdvormen van contracten aan die gangbaar zijn in de wereld van de bouw en infra. Dezelfde karakteristieken kunt u echter ook op andere opgaven toepassen.

TRADITIONEEL
RAW

 • De fasen van het bouwproces worden afzonderlijk aangepakt
 • Voor elke fase opnieuw een opdracht
 • Gedetailleerd programma van eisen
 • Harde scheiding tussen ontwerp en uitvoering
 • Gunning naar laagste prijs

GEÏNTEGREERD
Design & Build (DB) en Design & Construct (DC)

 • Opdrachtgever – opdrachtnemer relatie
 • Opdrachtgever stelt functionele eisen voor ontwerp en bouw op
 • Opdrachtnemer verzorgt ontwerp en bouw
 • Ontwerp en bouw in één integraal contract
 • Gunning naar laagste prijs of EMVI (economisch meest voordelige inschrijving)

Engineering & Construct (EC)

Een variant op Design & Construct waarbij het ontwerp al is vastgesteld door de opdrachtgever. De engineering is verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer

Design, Build en Maintain (DBM)

 • Opdrachtgever – opdrachtnemer relatie
 • Opdrachtgever stelt functionele eisen op voor ontwerp, bouw en onderhoud
 • Eén opdrachtnemer verzorgt ontwerp, bouw en onderhoud
 • Gunning naar laagste prijs of EMVI

Design, Build, Maintain en Operate (DBMO)

Een uitbreiding van DBM met exploitatie/beheer waar de opdrachtnemer eveneens verantwoordelijk voor is.

Design, Build, Finance en Maintain (DBFM)

 • Opdrachtgever – opdrachtnemer relatie
 • Opdrachtgever stelt de functionele eisen op in een outputspecificatie
 • Eén opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw, financiering en onderhoud
 • Prestatie van de dienstverlening gemeten naar beschikbaarheid
 • Verdeling van projectrisico’s naar levensduur
 • Veelal gunning naar EMVI

Design, Build, Maintain, Finance en Operate (DBFMO)

Een uitbreiding van DBFM met exploitatie/beheer waar de opdrachtnemer eveneens verantwoordelijk voor is

ALLIANTIE

Vele vormen

 • Een samenwerkingsverband tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bij een project of onderdelen daarvan waarbij risico’s en kosten worden verdeel
 • Veelal een samenwerkingsrelatie op basis van ingenomen posities binnen de scope van het project
 • Een alliantie in het project kan ook betrekking hebben op een specifiek moeilijk te beheersen onderdeel waarvan de kosten en opbrengsten worden gedeeld

Een inschatting maken
De keuze voor een contractvorm is afhankelijk van verschillende factoren zoals omvang en kenmerken van uw project. Bij de keuze van een contractvorm kunt u verschillende varianten bekijken om te bepalen welke contractvorm het meeste meerwaarde zoals tijd, geld en kwaliteit voor het project oplevert. Wij kunnen u hiervoor diverse tools aanbieden zoals een Quick Scan. Een diepgaandere afweging die kan helpen bij besluitvorming kan met een Public Private Comparator (PPC). Een aan de voorkant goed afgewogen aanbestedingsvorm voor uw project betaalt zich altijd terug!