PPS Netwerk Nederland

 

CoP: 'het managen van integrale contracten' - FASE C Exploitatie en Afrondingsfase 11 oktober 2017 14.00-17.00 Utrecht

Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben inmiddels de nodige kennis en ervaring opgedaan met allerlei vormen van integrale contracten met en zonder F, van DB naar DBMO etc. De verwachting is dat in de toekomst dit soort contracten, o.a. voor de realisatie van duurzaamheids- en renovatieopgaven van gemeentelijk vastgoed, alleen nog maar aan importantie zullen winnen. Dat wil niet zeggen dat de reis tot nu toe ‘smooth sailing’ is geweest. Beide partijen kunnen hier helaas over meepraten en zijn inmiddels letterlijk door schade en schande wijzer geworden. Het is daarom noodzaak om de geleerde lessen en ervaringen nu ook toe te gaan passen op nieuwe projecten om daarmee deze opgaven inclusief de beoogde samenwerkingen tot stand te laten komen zoals ze bij aanvang waren bedoeld. Anders gezegd, zouden we ook kunnen stellen dat de professionaliteit bij alle partijen op dit gebied met urgentie verder moet worden ontwikkeld. Met het oog hierop hebben wij deze Community of Practice (CoP) opgericht. Het gaat hierbij niet om ‘naming’ en ‘shaming’ maar om tot een operationaliseringskader te komen om integrale projecten in één keer goed te doen.

De CoP bestaat uit een drietal bijeenkomsten waarin wij 3 fases doorlopen:

FASE A: Initiatiefase en Voorbereidingsfase 7 juni 2017 14.00-17.00, Universiteit Utrecht
FASE B: Aanbestedingsfase en Realisatiefase 20 september 2017 10.00-12.30, Gemeente Amersfoort
FASE C: Exploitatie en Afrondingsfase 11 oktober 2017 14.00-17.00 Utrecht (locatie n.n.b.)

In Fase A gaat het vooral om zaken zoals waarom überhaupt kiezen voor PPS, teamvorming, visievorming en ambities (bezit of gebruik), formuleren doelstellingen, functionele prestatie-eisen, inrichting eigen organisaties, risicomanagement, stakeholdersmanagement. Het doorlopen van deze zaken moet uiteindelijk gaan bepalen hoe de gewenste samenwerkingsvorm met stakeholders er uit zou komen te zien. Met andere woorden: hoe maak ik een goede start?

In Fase B gaat het vooral over het formuleren van de concrete uitvraag, d.w.z. de marktbenadering die uiteindelijk moet gaan leiden tot de inkoop van de gevraagde en gewenste prestatie. Daarbij hoort de selectie van partijen, contractering, closing etc. Met andere woorden: wat is de goede marktbenadering?

In Fase C gaat het vooral over het managen van interfaces (na gunning van de opgave), het omgaan met dynamiek, het voorkomen of beslechten van conflicten. Dit is het traject van bijsturing in de geest van de aangaande samenwerking met respect voor elkaars belangen (en uiteraard binnen alle wet –en regelgeving). Met andere woorden: een goed project zoals bedoeld!

Aangesloten gemeenten zijn o.a.: Gemeente Amersfoort, Gemeente de Bilt, Gemeente Bronckhorst, Gemeente Groningen, Gemeente Heerlen, Gemeente Krimpen ad IJssel, Gemeente Rheden en Gemeente Veere.

Op 7 juni j.l. vond de startbijeenkomst plaats waarin wij zijn ingegaan op Hoe maak ik een goede start? Bent u benieuwd naar de uitkomsten of wilt u zich aansluiten bij deze CoP, dan kunt u een email sturen naar laura.vellekoop@ppsnetwerk.nl o.v.v. ‘CoP managen van integrale contracten’.

PPS potentie van uw project?
Vraag een Quick Scan aan!

PPS Kennisbank
Registreer u nu

Op de hoogte blijven?
Aanmelden nieuwsbrief

PPS potentie van uw infra project?
PPS4infra