PPS Netwerk Nederland

 

Best Practices

Best practice:
Startcondities in Samenwerking
Wat doen we samen om een goede start te maken?

De complexiteit van samenwerking in PPS verband maakt dat het van groot belang is om de optimale condities te creëren om samenwerking te laten werken zoals bedoeld. De reguliere kick-off (zoals we die in projectteams gewend zijn) blijkt veelal niet voldoende voor het borgen van het DBFMO-construct en hoe om te gaan met de elementen die de samenwerking succesvol maken. Met de invulling van de startcondities in samenwerking geven de partijen met elkaar aan wat de juiste voorwaarden in de samenwerking zijn om te kunnen starten met een nieuwe fase of een project.

Klik hier voor meer informatie

Best practice:
Planvorming
Samen naar een gedragen plan

Hoe kom je met elkaar tot een gezamenlijk proces van planvorming, zodat alle betrokken partijen hun bijdrage met eigenaarschap en steun van hun achterban kunnen uitvoeren? En hoe richt je in gezamenlijkheid de contactmomenten in, zodanig dat besluitvorming en voortgang op activiteiten, ondanks de verschillen in belangen, goed verloopt?

Klik hier voor meer informatie

Best practice:
Overwinnen van interpretatieverschillen in PPS/DBFMO
Wat doen we samen om er uit te komen?

Samenwerkingsverbanden bestaan op basis van afspraken die zijn vastgelegd en waar partijen naar handelen. Hoe we naar deze afspraken handelen is gebaseerd op interpretaties van de professionals die werkzaam zijn binnen het samenwerkingsverband en op welke wijze zij worden gemanaged vanuit hun organisatie.
Interpretatieverschillen in de context van PPS/DBFMO komen tot uiting als één van de betrokken partijen een andere verwachting / behoefte heeft ten aanzien van het handelen van de ander(en) in het kader van eerder gemaakte afspraken.

Klik hier voor meer informatie

Best practice:
Evalueren en verbeteren
Samen steeds beter

Evalueren in integrale samenwerking vraagt continue aandacht en daarmee een gedegen evaluatieaanpak die in gezamenlijkheid wordt ontwikkeld, vastgesteld en toegepast. Hoe richten we een evaluatie- en verbeteraanpak in, zodanig dat het gewenste gedrag en het gewenste effect wordt gestimuleerd en de samenwerking ’in het moment’ en ‘continu’ verbetert.

Klik hier voor meer informatie