PPS Netwerk Nederland

 

Agenda

23-24 januari & 7 februari 2018
Opleiding Managen van Conflicten
Wilt u beter omgaan met interpretatieverschillen, conflicten en andere verschillen van inzicht? In deze opleiding leert u hoe dergelijke situaties constructief omgebogen kunnen worden naar gedragen oplossingen.

Meer informatie en aanmelding


12-13 maart 2018
24-uursopleiding ‘In één keer goed samenwerken in UAV-gc contracten’
Werken met geïntegreerde contractvormen zoals UAV-gc is alleen succesvol als opdrachtgevers en opdrachtnemers (in consortia) in staat zijn goed met elkaar samen te werken. Zij worstelen echter, binnen UAV-gc, vaak met het vinden van de juiste balans tussen contract en relatie. Hoe creëer je die goede samenwerking waarin je elkaar echt vertrouwt? Hiervoor is inzicht en kennis nodig over de werking van UAV-gc, de psychologie van het samenwerken en het organiseren van een betekenisvol proces waartoe alle partijen zich verbinden.

Meer informatie en aanmelding


15-16 maart 2018
24-uursopleiding Integraal samenwerken in Beheer en Onderhoud
Hoe kan het beheer en onderhoud van vastgoed meerjarig en integraal worden uitbesteed? Welke contract- en samenwerkingsvormen kunnen daarbij worden ingezet? Hoe kun je de ketensamenwerking zo organiseren dat de integraliteit in de samenwerking wordt geborgd? Wat betekent dat voor de rol van de opdrachtgevers en de leveranciers?

Meer informatie en aanmelding

Verder aangeboden op:

14-15 juni 2018
15-16 november 2018


6 en 7 februari 2017, Land de Horst, Zeist
‘24-uurs’ opleiding: Samenwerking vanuit het perspectief van uw samenwerkingspartner
Leer hoe prestatiecontracten over langere tijd werken zoals ze waren bedoeld’

Steeds meer aanbestedende diensten zoals gemeenten, onderwijs -en zorgsinstellingen besluiten om opdrachtnemers via UAV-GC contracten verantwoordelijk te stellen voor het ontwerpproces en in veel gevallen ook gedeeltelijk voor de exploitatie van gebouwen. Een belangrijk uitgangspunt hierin is dat de opdrachtnemer ook de vermogensrechtelijke consequenties draagt. Deze training gaat in op wat de consequenties en de gevolgen hiervan zijn, welke rechten en plichten de opdrachtgever heeft en wat hij kan verwachten van zijn opdrachtnemer.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding

23 maart en 4 april 2017
2 daagse opleiding: Integraal Samenwerken in Beheer en Onderhoud

Op 23 maart en 4 april 2017 (Landgoed de Horst, Zeist) organiseert de Academie voor Samenwerking de 2 daagse opleiding Integraal Samenwerken in Beheer en Onderhoud. Het is een uniek programma waarbij opdrachtgevers en opdrachtnemers bij elkaar in de keuken kunnen kijken. Hierin krijgt u een praktisch handelings-repertoire aangereikt waarmee u morgen uw beheer & onderhoud en gebouwmanagement nog beter kunt gaan inrichten.

Klik hier voor informatie en aanmelding