PPS Netwerk Nederland

 

Agenda

12-13 maart 2018
24-uursopleiding ‘In één keer goed samenwerken in UAV-gc contracten’
Werken met geïntegreerde contractvormen zoals UAV-gc is alleen succesvol als opdrachtgevers en opdrachtnemers (in consortia) in staat zijn goed met elkaar samen te werken. Zij worstelen echter, binnen UAV-gc, vaak met het vinden van de juiste balans tussen contract en relatie. Hoe creëer je die goede samenwerking waarin je elkaar echt vertrouwt? Hiervoor is inzicht en kennis nodig over de werking van UAV-gc, de psychologie van het samenwerken en het organiseren van een betekenisvol proces waartoe alle partijen zich verbinden.

Meer informatie en aanmelding


15-16 maart 2018
24-uursopleiding Integraal samenwerken in Beheer en Onderhoud
Hoe kan het beheer en onderhoud van vastgoed meerjarig en integraal worden uitbesteed? Welke contract- en samenwerkingsvormen kunnen daarbij worden ingezet? Hoe kun je de ketensamenwerking zo organiseren dat de integraliteit in de samenwerking wordt geborgd? Wat betekent dat voor de rol van de opdrachtgevers en de leveranciers?

Meer informatie en aanmelding

Verder aangeboden op:

14-15 juni 2018
15-16 november 2018


27-28 maart 2018
24-uursopleiding Samenwerken vanuit het perspectief van uw samenwerkingspartner
Begrijp uw samenwerkingspartner beter: kruip in zijn huid. Goed kunnen samenwerken met anderen is geen ‘nice to have’ vaardigheid meer maar inmiddels een ‘must have’. Organisaties worden immers overwegend leaner, hebben dus minder geld en minder mensen en worden daarbij geacht meer complexe opgaven dan ooit in goede banen te leiden.

Meer informatie en aanmelding


17-18 april & 24 april 2018
Leergang Facility Management Leadership
Het facility management en iedereen die aan deze sector verbonden is, staat voor een grote actuele uitdaging: de focus van de sector drastisch aanpassen van kostenverlagend naar waarde toevoegend. Deze pragmatische opleiding FM leadership zorgt voor kennis en inzicht in de te realiseren ontwikkeling/verandering, en biedt handvatten om dit vanuit een leiderschapsrol binnen de organisatie te managen.

Meer informatie en aanmelding

Verder aangeboden op:

26-27 september & 10 oktober 2018


Eind mei & begin juni 2018
Opleiding Managen van Conflicten
Wilt u beter omgaan met interpretatieverschillen, conflicten en andere verschillen van inzicht? In deze opleiding leert u hoe dergelijke situaties constructief omgebogen kunnen worden naar gedragen oplossingen.

Meer informatie en aanmelding