PPS Netwerk Nederland

 

Agenda

10-11 oktober & 31 oktober 2018
Opleiding Managen van Conflicten
Wilt u beter omgaan met interpretatieverschillen, conflicten en andere verschillen van inzicht? In deze opleiding leert u hoe dergelijke situaties constructief omgebogen kunnen worden naar gedragen oplossingen.

Meer informatie en aanmelding


15-16 november 2018
24-uursopleiding Integraal samenwerken in Beheer en Onderhoud
Hoe kan het beheer en onderhoud van vastgoed meerjarig en integraal worden uitbesteed? Welke contract- en samenwerkingsvormen kunnen daarbij worden ingezet? Hoe kun je de ketensamenwerking zo organiseren dat de integraliteit in de samenwerking wordt geborgd? Wat betekent dat voor de rol van de opdrachtgevers en de leveranciers?

Meer informatie en aanmelding


27-28 november 2018
24-uursopleiding ‘In één keer goed samenwerken in UAV-gc contracten’
Werken met geïntegreerde contractvormen zoals UAV-gc is alleen succesvol als opdrachtgevers en opdrachtnemers (in consortia) in staat zijn goed met elkaar samen te werken. Zij worstelen echter, binnen UAV-gc, vaak met het vinden van de juiste balans tussen contract en relatie. Hoe creëer je die goede samenwerking waarin je elkaar echt vertrouwt? Hiervoor is inzicht en kennis nodig over de werking van UAV-gc, de psychologie van het samenwerken en het organiseren van een betekenisvol proces waartoe alle partijen zich verbinden.

Meer informatie en aanmelding